Skip to content

Empresa i Benestar

La secció on s’exposen continguts associats al benestar organitzacional i social d’empreses catalanes i/o que operen a Catalunya.

Continguts exposats en el marc de la col·laboració amb l’Institut Català de la Felicitat, actuant com a partner informatiu de Via Empresa. Catalunya és un territori on s’innova i s’inverteix en el benestar de les persones. Hem de comunicar-ho i fer arribar aquests continguts positius a particulars i professionals.

Col·labora amb l’estudi “Barómetre de la Felicitat Laboral a Catalunya 2023”

Els 10 punts clau de la nostra filosofia

Encara no t’has descarregat el manifest on hi figuren els 10 punts clau de la nostra filosofia?

Back To Top