Skip to content

feliciCat s’alia amb Emogg, una solució tecnològica que reconeix les emocions de les persones.

feliciCat s'alia amb Emogg, una nova solució tecnològica per reconèixer les emocions de les persones, tant per a esdeveniments corporatius com a iniciatives de caràcter intern. Es basa en intel·ligència artificial i una tecnologia pròpia de reconeixement facial, per la qual cosa, a través d'una càmera, Emogg registra les emocions de fins a 30 persones.

Read more

Benestar mediambiental 2024: Ara o mai.

La felicitat individual i col·lectiva (dit altrament, la nostra salut i qualitat de vida) depèn, i molt, del benestar mediambiental. Si ja no hi ha marxa enrere per al canvi climàtic, per què empreses, escoles i institucions no acceleren les seves inversions per protegir les persones en diferents entorns?

Read more

Talleres de desconexión digital para empresas y escuelas. Aprender a prescindir de la tecnología generando hábitos saludables.

La importancia de la desconexión digital és imprescindible para el bienestar de las personas. Por este motivo, feliciCat ofrece tres nuevos talleres dirigidos a escuelas (alumnado y familias) y a empresas. El propósito de estas sesiones es ofrecer herramientas y metodologías que permitan prescindir de los dispositivos electrónicos en diferentes situaciones, favoreciendo en todos los casos la calidad de vida de jóvenes y adultos en diferentes ámbitos de su día a día.

Read more

Les escoles catalanes i feliciCat, una relació que es consolida i avança a passos de gegant.

Tres anys després de la seva creació, feliciCat no només ha estat present en nombroses xerrades a escoles, sinó que ha impartit els seus programes de felicitat a les escoles catalanes, tant a l'alumnat com al professorat. És una realitat: Els centres educatius de Catalunya estan cada cop més interessats en tractar a les aules un sentiment tan personal i subjectiu com la felicitat.

Read more
Back To Top