Skip to content

feliciCat busca “facilitadors” dels set benestars per validar-los i incloure’ls al seu nou directori de professionals.

Amb el llançament de la nova pàgina web, feliciCat aprofitarà per integrar una secció anomenada “Facilitadors”, que actuarà com un directori de professionals que ofereixen una activitat associada als set (7) benestars dels quals es compon la felicitat personal i col·lectiva ( benestar físic, emocional, social, nutricional, econòmic, tecnològic i mediambiental).

Read more

feliciCat s’alia amb Emogg, una solució tecnològica que reconeix les emocions de les persones.

feliciCat s'alia amb Emogg, una nova solució tecnològica per reconèixer les emocions de les persones, tant per a esdeveniments corporatius com a iniciatives de caràcter intern. Es basa en intel·ligència artificial i una tecnologia pròpia de reconeixement facial, per la qual cosa, a través d'una càmera, Emogg registra les emocions de fins a 30 persones.

Read more

Benestar mediambiental 2024: Ara o mai.

La felicitat individual i col·lectiva (dit altrament, la nostra salut i qualitat de vida) depèn, i molt, del benestar mediambiental. Si ja no hi ha marxa enrere per al canvi climàtic, per què empreses, escoles i institucions no acceleren les seves inversions per protegir les persones en diferents entorns?

Read more

Tallers de desconnexió digital per a empreses i escoles. Aprendre a prescindir de la tecnologia generant hàbits saludables.

La importància de la desconnexió digital és imprescindible per al benestar de les persones. Per aquest motiu, feliciCat ofereix tres nous tallers adreçats a escoles (alumnes i famílies) ia empreses. El propòsit d'aquestes sessions és oferir eines i metodologies que permetin prescindir dels dispositius electrònics en diferents situacions, afavorint en tots els casos la qualitat de vida de joves i adults en diferents àmbits del dia a dia.

Read more

Les escoles catalanes i feliciCat, una relació que es consolida i avança a passos de gegant.

Tres anys després de la seva creació, feliciCat no només ha estat present en nombroses xerrades a escoles, sinó que ha impartit els seus programes de felicitat a les escoles catalanes, tant a l'alumnat com al professorat. És una realitat: Els centres educatius de Catalunya estan cada cop més interessats en tractar a les aules un sentiment tan personal i subjectiu com la felicitat.

Read more
Back To Top