Skip to content

Psicologia Positiva Aplicada a l’Educació: Programa de Felicitat a les Escoles

En aquest article es descriu el procés de disseny i implementació d'un Programa de Felicitat basat en eines teòriques i pràctiques de la Psicologia Positiva. Amb lobjectiu general dincrementar el benestar en estudiants de primària, es pretén promoure la reflexió sobre la felicitat i proporcionar tècniques didàctiques que serveixin per practicar el benestar dins i fora del context escolar.

Read more

feliciCat dóna cobertura al projecte MovIn-Lessons, de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

La mobilitat a les aules és tot un repte per a un sistema educatiu acostumat a “aprendre asseguts”. La immensa majoria del temps que els nens i les nenes/nois i noies (principalment des de les etapes d'infantil a la de baxillerat) passen a l'escola, ho fan en mobiliari fix i articulat.

Des de feliciCat estem orgullosos de saber què formem part d'un territori on hi ha professionals que investiguen i creen iniciatives per incrementar el benestar dels més joves.

Read more
Back To Top