Skip to content

Milola: 8 accions diàries per garantir el benestar organitzacional i la felicitat dels treballadors.

La felicitat personal i professional dels teus treballadors es pot aconseguir amb petites accions i detalls en el dia a dia de l'activitat empresarial, cosa que permetrà assolir un bon nivell de qualitat de vida dels treballadors i, per tant, el benestar organitzacional.

Parlem de diversitat, inclusió, conciliació, humanització, respecte, sostenibilitat i treball en equip.

Des de finals de l'any passat, Milola (obrador 100% sin gluten: galetes, muffins, brownies, blondes…) es convertia en un dels patrocinadors de l'Institut Català de la Felicitat i, al seu moment, ja expressem la nostra gran satisfacció de poder col·laborar amb una empresa que, des del començament, aposta per un creixement sostenible amb uns valors molt consolidats com la humanitat i la inclusió, sempre vetllant pel benestar i la felicitat de tots els seus treballadors i clients .

Per aquest motiu, ara és moment d'explicar-vos què fa Milola per dur a terme la seva activitat empresarial tenint sempre en compte el seu propòsit: fer d'aquest món un lloc millor. Com heu pogut saber a través de les xarxes socials de feliciCat, hem visitat recentment el nostre patrocinador, Milola, amb l'objectiu d'esbrinar de quina manera posa en pràctica tots els valors i objectius al seu dia a dia.

Per tant, recollim a continuació una sèrie de petites accions que es fan a Milola el dia a dia en relació amb el seu objectiu d'assolir la felicitat i el benestar personal i professional dels seus treballadors:

1. Un cafè de bon matí : cada dia, Yolanda prepara cafè, te o infusions per a tots els empleats. La finalitat és donar bon dia i començar la jornada laboral de la millor manera possible. És una bona manera d´iniciar la jornada i tenir uns minuts de relaxació previs per acomodar-se. A més, és un detall molt important, ja que hi ha estudis que afirmen que un bon cafè influeix positivament en la productivitat dels treballadors.

2. Cuina en equip : al migdia, tots els treballadors comparteixen taula i cuinen els uns pels altres. Elaboren plats de cada cultura i, per ells, és un dels millors moments del dia. Ara, els dijous cadascú fa peticions que els agradaria tastar, sembla que ja hi ha menjars favorits de cada treballador 🙂

3. Celebracions conjuntes : consisteix a fer menjars especials (diuen que és el moment idoni per a les paelles de David) quan tenen alguna cosa a celebrar com a equip, festes especials o moments de millora per a tot l'equip en els processos de producció. Qualsevol excusa per fer un àpat especial és bo per a aquest equip.

4. Són inclusius i la diversitat és riquesa : adapten la cistella de la compra i els costums a taula a les diferents cultures que formen l'equip. Ser inclusius és un dels valors més importants del nostre patrocinador .

A més, a Milola també adapten el calendari de vacances dels seus treballadors en funció de les seves cultures i religions. Per exemple, per a la Ilhame és més important la festa del final del Ramadà o la festa del xai i les prefereix abans que les nostres festes nacionals. Per tant, a Milola volen que persones d'altres cultures puguin celebrar aquests moments especials de la mateixa manera que nosaltres ho fem.

5. Flexibilitat i conciliació : relacionat amb el punt anterior, Milola adapta els seus horaris a petició dels seus de treballadors oferint les tardes dels divendres lliures per poder tenir caps de setmana més llargs. Això millora la qualitat de vida dels treballadors i és un pas molt important per garantir el benestar organitzatiu. A més, ens asseguren que els nivells de producció no se n'han vist ressentits ni tan sols una mica.

6. El respecte com a pilar fonamental : un dels objectius del nostre patrocinador és fomentar un espai de treball de respecte. No hi ha espai a Milola per a comentaris de tipus masclista o de gènere, de preferències religioses, sexuals o de racisme. Amb això tenen tolerància 0 i tothom veu la diversitat com un aspecte positiu per al'organització .

7. Cada persona té una història : per a Milola, és important conèixer les vides i les històries dels seus treballadors, sent conscients que pot afectar el seu estat d'ànim i poder ajudar-los amb petites coses: un aniversari dels pares que viuen molt lluny i et fa sentir trist, la salut dels nens o qualsevol aspecte que fa que lequip aquell dia tingui una atenció especial dafecte per aquesta persona.

8. Empoderament dels treballadors : també fan una sessió setmanal destinada a fer una pluja d'idees. Involucren els treballadors i fan que tinguin la confiança per exposar les seves opinions per tal de proposar millores. Aquestes millores van des de temes laborals, aportant idees que poden millorar qualsevol procés, com ara temes d'equip.

Cal preguntar als treballadors si creuen que les coses es poden fer millor. Per això, fins i tot, poden sortir idees innovadores que poden ser molt importants per a l'organització.

Per acabar, hem preguntat als treballadors de Milola quins aspectes valoren més a la seva empresa. Les respostes han estat molt sorprenents:

– El somriure de Yolanda cada matí, amb un “bon dia”, i el cafè preparat per prendre.

– El dinar del migdia, és el millor moment del dia.

– “Sempre que els demanem qualsevol cosa de feina, ho fan amb un per favor i donant les gràcies”.

– Que sempre es manté el respecte.

– Els dijous de peticions de plats per als menús de la setmana que ve.

– El nou horari que permet una millor conciliació.

Com es pot veure a la llista anterior que recull els aspectes més valorats pels treballadors, tot són petites accions o detalls a l'abast de qualsevol organització que fan que sigui possible assolir una felicitat laboral plena i garantir el benestar tant individual com organitzacional .

Ah! I que no se'ns oblidi un punt molt important: l'harmonització dels espais de treball que fomenten i permeten posar en pràctica tots els aspectes exposats a l'article. A continuació, podeu veure imatges d'alguns espais que influeixen positivament el benestar dels treballadors de Milola:

info-milola-cast.jpeg
Back To Top