Skip to content

Les teories de la neurociència de l’aprenentatge poden ajudar en el benestar dels nostres empleats?

Queda't i al següent article t'ho expliquem: ens preguntarem quina relació tenen els models neurocientífics amb la felicitat per a una empresa.

Article realitzat per David Carrilero Tarragona .

Sovint, el terme de “ neurociència de l'aprenentatge ” sol associar-se exclusivament al camp educatiu, sobretot amb docents i nens, però moltes de les investigacions s'han realitzat amb una mostra adulta i fins i tot de tercera edat, cosa que pot ser aplicable cap a totes les persones i, en aquest cas, portar-lo cap al terreny empresarial .

Per a una empresa, aplicar un desenvolupat pla estratègic de Màrqueting que estigui d'acord amb la seva filosofia és primordial, però tenir un bon pla pedagògic és una inversió a llarg termini . La predisposició dels nostres empleats pot versar en diferents aspectes, un d'ells, segons els darrers estudis en neurociència, és la “ mentalitat de creixement ”, en el qual es té la consciència oberta a saber que pots aprendre qualsevol cosa independentment de l'edat que es tingui.

Així doncs, per poder fer una resposta coherent, s'ha fet una anàlisi d'algunes de les teories més rellevants del camp neurocientífic de l'aprenentatge que poden estar estretament vinculades al desenvolupament correcte del benestar del treballador per poder tractar de comprendre com influeixen en la felicitat persones que formen part d'una empresa.

En primer lloc, l'impacte dels resultats de la investigació de Rosenthal, R. i Jacobson, L. suposa que l'anomenat “ Efecte Pigmalió o Profecia Autocomplida” es converteixi en una eina psicològica formidable per influir en les persones i produir efectes transcendentals a les nostres expectatives.

Aquest efecte, produeix un condicionament a les altres persones si dipositem les nostres creences personals sobre els altres. Si els traslladem al benestar organitzacional, és un factor important per tenir present, ja que es detecten els pensaments que es tenen sobre els diferents treballadors.

Però de què es tracta la mentalitat de creixement? I com pot beneficiar això en els treballadors?

Segons la psicòloga nord-americana Carol Dweck , investigadora i professora de la Universitat de Stanford, la seva principal aportació al món educatiu és que hi ha dos tipus de mentalitats:

1. La mentalitat fixa : s'associa a aquelles persones amb creences que la intel·ligència és una cosa innata, fixa i que no pot variar al llarg de la vida.

2. La mentalitat de creixement : significa que les persones creuen que les seves habilitats poden millorar i desenvolupar-se. Així, doncs, el quocient intel·lectual no defineix les teves capacitats i aptituds.

A més, la mentalitat de creixement es tracta d'acceptar la dificultat i el fracàs, adoptar un enfocament diferent de les barreres i veure-les com una oportunitat d'aprenentatge, perquè qui no s'ha equivocat mai a la feina oa l'escola?

També es tracta de considerar les persones que ens envolten amb una mirada col·laboradora, on podem créixer i aprendre'n. Però cal un aprenentatge adequat i motivació per poder tenir una mentalitat de creixement.

Adquirir aquest tipus de mentalitat suposa “despertar” les persones cap a la curiositat i se centrin en el procés d'aprenentatge i descobriment on aprendre es converteix en una aventura per al desenvolupament personal .

En aquest sentit, es fomenta un esperit denominat en educació ' formació permanent' , ja que, tant al món laboral com a la vida quotidiana, aprenem constantment de les diverses circumstàncies que se'ns presenten i, per això, formar-nos per millorar allò llarg de la vida juga un paper imprescindible en la nostra educació .

Entrevista Carol Dweck pel banc BBVA sobre la “Mentalitat de creixement”.

Com podrem observar hi ha una sintonia entre l' efecte Pigmalió i la mentalitat de creixement que ens ajudaran a beneficiar a millorar el benestar de les persones . Dit això, hi ha certes frases que hauríem d'evitar dir als treballadors i companys :

– “Ja t'he dit diverses vegades que facis això”

– “Treballes molt lent”

– “Ho has fet molt malament, és massa complicat per a tu”

– “M'ha passat això, sempre ens ha de passar a nosaltres”

En aquestes frases anteriors, veiem que hi ha expectatives negatives sobre l'altra persona, cosa que afavoreix l'aparició d'una baixa autoestima, manca de motivació i creences perjudicials sobre un mateix. Se centra només en lerror.

Més aviat s'hauria de dir una cosa així :

– “Què tal aneu de treball? Us ha donat temps a fer el que us he demanat?”

– “Ànim, sé que ho pots fer millor”

– “M'ha passat això, què podríem fer per solucionar-ho?”

– “Encara no et surt, però aprendràs a fer-ho”

En aquestes, veiem que es destaquen els aspectes positius , la qual cosa permeten aprendre dels errors per millorar. Es reforça el que és positiu per fer – nos créixer .

D'altra banda, a través dels tipus de mentalitats, Jo Boaler tracta al seu llibre “ Mente sin límites. Aprenentatge sense fronteres ” diversos punts que aborden, entre d'altres, la col·laboració entre individus. En els resultats de diversos estudis es recalca la importància de les relacions interpersonals, reunions i treballs en grup, ja que són un espai enriquidor que afavoreix un major rendiment i creativitat, i per tant el benestar organitzacional . De la mateixa manera, el conegut neurocientífic Daniel Siegel comparteix que les relacions amb els altres desenvolupa el cervell si intercanviem informació i influïm en els altres d'alguna manera.

I, aleshores, què implica que hi hagi col·laboració i benestar per a l'empresa?

Juan Carlos Cubeiro explica que si una empresa reforça els vincles emocionals dels treballadors atrau gent feliç i, per tant, clients “feliços” . En suma, si una empresa no té cura del benestar organitzacional perquè els empleats siguin feliços, es perd el seu atractiu i no capta persones felices.

Moltes persones tenen la creença que si treballessin més dur serien més felices (aplicable a diversos objectius personals), però la realitat és que és un pensament regressiu. Per contra, quan es té la mentalitat de creixement, et converteixes en algú positiu, cooperatiu, compromès i responsable en diversos àmbits.

En conclusió, els líders de l'actualitat han de pensar en la felicitat laboral i personal dels seus treballadors : la mentalitat de creixement i l'efecte Pigmalió, les relacions interpersonals i la consciència col·laborativa són eines útils per fomentar un esperit encoratjador per la recerca incessant de la felicitat a les persones.

Tots anhelem ser feliços a la vida i què menys que ser-ho dins de la nostra empresa.

info-mentalidad-crecimiento.png
Back To Top