Skip to content

“Felicitat en temps de confinament”. Les diferències entre les diferents generacions s’accentuen

Un estudi realitzat per feliciCat (Institut Català de la Felicitat) que porta com a nom “Felicitat en temps de confinament” analitza els diferents grups d’edat basant-se en unes dades recollides just fa un any, en plena primera onada de la pandèmia i que va coincidir també en confinament domiciliari. Un dels objectius de lestudi era valorar i comparar les actituds positives, tant a nivell personal com a nivell laboral, de les diferents generacions. Aquest és un estudi que es va realitzar durant el mes dabril, en ple confinament domiciliari i que va constar duna investigació de caràcter quantitatiu i qualitatiu a una mostra de 250 ciutadans de la província de Barcelona.

Com bé sabem, actualment a les empreses poden arribar a estar formades per diferents generacions (fins a quatre), fet que, en molts casos, pot suposar un maldecap per a les organitzacions quan parlem de cohesionar i motivar equips , així com tractar la innovació i la transformació cultural de l’empresa . Gràcies a aquest estudi, hem pogut saber que les diferències entre els diferents grups s’han accentuat després dels darrers mesos i es pot traslladar a l’àmbit laboral.

Diversos aspectes són els que ens han anat marcant en els darrers temps, tant a nivell personal com laboral. Entre ells, podem trobar l’auge de les aplicacions amb opció a videotrucada per connectar amb el nostre entorn, la nostra actitud davant de la pandèmia, la incertesa de cara al futur, noves maneres de treballar i, en definitiva, noves maneres de viure.

A feliciCat hem volgut destacar quatre dades per mostrar-vos, relacionades la diversitat generacional en diversos aspectes quotidians i laborals:

1. Durant el confinament, els grups amb més edat van trobar a faltar notícies positives als mitjans de comunicació que els grups més joves .

1cast.png

Possiblement, aquests resultats obtinguts vinguin donats per un temps d’exposició més gran dels grups d’edat més grans als mitjans de comunicació més convencionals, els quals han comunicat una gran quantitat de notícies negatives en els últims mesos. En canvi, els joves cada cop més opten per un altre tipus de plataformes per informar-se i/o entretenir-se, de manera que es troben menys exposats a contingut negatiu. Aquests números ens fa pensar, doncs potser pogués tenir cabuda algun mitjà digital creat per oferir només contingut positiu. A feliciCat estem molt orgullosos de formar part d’aquest segon grup, i de fet, animem les empreses a comunicar continguts positius sense necessitat de maquillar ni amagar la realitat. La comunitat dusuaris necessita contingut veraç i positiu/optimista.

2. Els grups més joves d’edat tenen una esperança més gran en el futur pel que fa a la seva felicitat. En canvi, els grups d’edat més grans tenen més dubtes i incertesa .

2cast.png

Continuant per la mateixa línia que en el tema anterior, i tenint el desaferrament cada vegada més gran que tenen els joves cap als mitjans convencionals, sembla que els joves són els que es mostren més esperançats de cara al futur, sent més pessimistes els grups de edat més grans. Pot estar relacionat amb el temps d’exposició a notícies negatives? Fa pensar, i més quan ens trobem amb unes xifres molt alt pel que fa a la desocupació juvenil a Espanya. Sembla que els joves d’entre 18 i 40 anys aconsegueixen tenir una mentalitat més positiva, en canvi, els més grans de 41 anys es mostren més pessimistes de cara al futur.

3. El grup d’edat d’entre 41 i 50 anys va ser el que més va fer esport durant el confinament, mentre que la generació formades per les persones entre 26 i 40 anys va ser la que va tenir menys activitat esportiva .

3cast.png

Com tothom sap, l’esport influeix positivament en la felicitat i en la mentalitat dels individus. Això s’accentua encara més en situacions com la que afrontem fa justament un any al confinament domiciliari. La mitjana de persones que van fer esport durant aquesta etapa se situa al voltant del 71,5%, per la qual cosa podem destacar que el grup de 26-40 anys és el que més s’allunya de la mitjana. D’altra banda, podem destacar que els més grans de 65 anys se situaven per sobre de la mitjana.

4. Les persones que formen les generacions més joves creuen que no serien felices si haguessin de treballar des de casa cada dia de la setmana .

4cast.png

Però si anteriorment esmentàvem que els joves són els que s’han adaptat millor a les noves eines i plataformes digitals, també hem de dir que són els que es mostren més contrariats a la possibilitat d’haver de teletreballar la majoria de dies de la setmana, no tant així els més adults. Això ens deixa una conclusió clara: els joves són els que formen les generacions que van pujant i són els que volen treballar menys des de casa. Les característiques d’aquests grups a nivell laboral ens expliquen el perquè: els agrada relacionar-se, volen anar al seu lloc de treball, els encanta cooperar i treballar en equip, els agrada poder desenvolupar el seu talent i creativitat en espais de treball dissenyats per fer-ho i necessiten estar en contacte amb els companys per sentir-se còmodes.

A tall de conclusió, amb només quatre dades podem veure que les diferències generacionals s’estan accentuant a causa de la pandèmia i de la constant transformació digital que estan tenint les empreses . A les mans de les organitzacions està gestionar correctament aquesta diversitat generacional en aspectes tan importants de l’àmbit laboral com el teletreball, les eines digitals, la motivació o la mentalitat positiva .

Felicitat-confinament.png

Vols saber quins altres estudis tenim en curs?

Ja podeu accedir a la nostra secció d’estudis de manera gratuïta.

Back To Top