Skip to content

Com identificar i gestionar l’estrès, la veritable pandèmia del segle XXI

D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l' estrès és la nova pandèmia del segle XXI. No obstant, no sembla que li prestem la deguda atenció.

Article escrit per David Alonso Garcia CEO de Zinquo i col·laborador de feliciCat.

8 persones sobre 10 pateixen estrès . Així doncs, necessitem mètodes i eines que ens ajudin a gestionar les seves conseqüències a llarg termini. Aquest és un fet que va evidenciar el cas de Simone Biles , la gimnasta nord-americana, que va patir estrès perllongat, no va ser identificat i va acabar en un col·lapse.

Alhora, el professor Simon L. Dolan culminava les seves investigacions sobre l'estrès amb el llançament d'una eina per tractar la malaltia.

En aquest article, analitzem què és l'estrès, què el provoca i quina eina basada en estudis científics podem fer servir per conèixer el punt de partida i gestionar-lo.

Què és l?estrès?

L'estrès és un mecanisme fisiològic de defensa que el nostre organisme posa en marxa davant de situacions extraordinàries amb la finalitat d'adaptar-se.

Els nostres antecessors corrien perill amb freqüència. Per tant, havien d'actuar immediatament, ja fos enfrontant-se a l'amenaça o fugint. Aquest mecanisme de lluita o fugida és una herència de les nostres societats primitives. Actualment, lluitem per adaptar-nos a l'entorn on vivim.

Així, des d'aquest punt de vista, l'estrès és un mecanisme de defensa molt sofisticat, ja que ens prepara per fer front a situacions amb perills potencials . A la pràctica, l'estrès constitueix una malaltia progressiva derivada de la vida moderna, l'evolució de la societat i un nivell d'autoexigència alt.

“L'estrès depèn en un 90% di nosaltres””

— Dr. Simon L. Dolan

Diferència entre estrès agut i estrès crònic.

Hem de diferenciar entre 2 tipus d'estrès:

  • 1. Agut

  • 2. Crònic

L'estrès agut és transitori pel fet que l'estímul estressant és curt o apareix de manera intermitent. Això no obstant, pot perdurar en el temps.

Aleshores, parlem d'estrès crònic quan hi ha un estímul persistent i el nostre organisme no és capaç de recuperar l'equilibri previ a la tensió.

Aquest és el tipus d'estrès de què parlàvem a l'inici de l'article esmentant Simone Biles i que molts esportistes d'elit han reconegut patir.

El model dels 4 factors que incideixen a l'estrès

Simon L. Dolan, catedràtic en recursos humans i psicologia de la feina, ha investigat científicament durant més de 35 anys el concepte de l'estrès.

D'acord amb el seu Model dels 4 factors, hi ha 4 elements que incideixen i amb conflueixen l'estrès , havent-ne uns que el mantenen i altres que el disminueixen. Són els següents:

  • 1. Signes i símptomes

  • 2. Fonts

  • 3. Metafonts

  • 4. Moduladors

—> Signes i símptomes

Els signes i els símptomes són els paràmetres que mesuren el nivell d'estrès. És a dir, com més signes i símptomes hi hagi, més gran serà el nivell d'estrès crònic.

És important tenir en compte que tots dos es produeixen a causa de l'estrès . Els signes es poden mesurar objectivament, mitjançant l‟observació d‟un especialista de la salut, mentre que els símptomes són més subjectius i depenen de l‟apreciació de la persona que els està patint.

—> Fonts de l'estrès

Les fonts ajuden les persones a indicar d' on creuen que hi ha l'origen dels signes i els símptomes que ha identificat. A més, poden ser internes o externes.

Al Mapa de l'Estrès, diferenciem amb cartes entre les fonts d'estrès que provenen de l'entorn laboral i les que són pròpies del context familiar.

—> Les metafonts

Les metafuents de l'estrès són els motius de l'estrès crònic que, per la seva naturalesa, incideixen directament en la densitat de l'estrès crònic dels signes i els símptomes.

Una de les metafonts és la incongruència en el sistema de valors. Per exemple, dir que ens importa la salut i tindre comportaments que no són saludables.

—> Els moduladors

Els moduladors són els factors de l'equació que redueixen o amplifiquen la reacció que provoca l'estrès , de manera que poden jugar un paper molt positiu.

Aquest factor evidencia fins a quin punt les persones tenen capacitats per gestionar l'estrès crònic davant de l'estrès provocat per la seva vida personal i professional. Un dels moduladors rellevants és la Personalitat tipus A. Les persones amb aquest tipus de personalitat seran més propenses a patir estrès i/o amplificar els seus signes i símptomes.

Es pot guarir l'estrès? La resposta

Per desgràcia, l' estrès no es guareix, però es pot combatre . Irònicament, si ens obsessionem a eliminar-lo només aconseguirem augmentar-ne el nivell. En general, la manera que tenim de veure la vida afecta l'estrès. Per exemple, les preocupacions excessives contribueixen a generar més desequilibris.

Una actitud positiva i una personalitat que ens ajuda a estar relaxats faciliten combatre l'estrès i allunyar-nos de les malalties que hi estan relacionades. També és crucial comprendre les raons per les quals estem estressats. En aquest sentit, hi ha una eina que ens ajudarà a plantar cara a l'estrès.

—> Eina per gestionar el nivell d'estrès

Gràcies als anys de recerca, Simon L. Dolan i Zinquo, Centre Internacional de Desenvolupament en Valors, han creat una eina de gestió de l'estrès.

Cridada “El Mapa de l'Estrès”, neix per ajudar les persones i professionals a valorar la densitat d'estrès crònic que és present a les seves vides. Així, les persones creen el seu propi mapa de l'estrès, identifiquen els símptomes, les fonts, els metafonts i els moduladors que el provoquen i com els estan influint.

En poques paraules, gràcies a les cartes i els principis de gamificació, l'eina fa fàcil el que sembla difícil: tenir una fotografia clara del nivell d'estrès crònic.

El Mapa de l'Estrès està format per les 58 cartes del Model dels 4 factors, així com per les instruccions un tauler sobre el qual es construeix el mapa de l'estrès.

Està dirigit a professionals de la psicologia, el coaching, de l'àrea de la salut, de la prevenció i la teràpia, els quals poden formar-se en el seu ús a l' Especialització Internacional El Mapa de l'Estrès

Font d'imatges: ZInquo

En conclusió

Com hem vist, l'estrès és una de les malalties principals d'aquest segle. És veritat que no es pot curar, però sí que podem fer molt per combatre'l.

Ja sabem que és determinant la nostra actitud i personalitat, però n'hi ha més, disposem d'El Mapa de l'Estrès per identificar els símptomes i fonts.

T'ha agradat l'article? Si vols aprendre més sobre l'estrès, t'animem a descobrir el bloc de Zinquo, on trobaràs més continguts per viure una vida més plena.

Per acabar, et convidem que t'uneixis a la comunitat feliciCat T'esperem!

Back To Top