Skip to content

La capacitat per suportar situacions d’estrès laboral i el sense sentit de les virtuts associades a l’empleat exemplar

Qui no ha vist una oferta laboral que demani com a requisit capacitat de gestió de l'estrès o una frase semblant? Per què se segueix comunicant que es valorarà les persones que millor gestionin d'un estat d'alteració del nostre sistema nerviós com és l'estrès a l'entorn laboral? Per què atribuïm la gestió de l'estrès com una de les virtuts de “l'empleat exemplar”?

Read more

Com identificar i gestionar l’estrès, la veritable pandèmia del segle XXI

D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'estrès és la nova pandèmia del segle XXI. No obstant, no sembla que li prestem la deguda atenció. 8 persones sobre 10 pateixen estrès.

Necessitem mètodes i eines que ens ajudin a gestionar-ne les conseqüències a llarg termini.
En aquest article, analitzem què és l'estrès, què el provoca i quina eina basada en estudis científics podem fer servir per conèixer el punt de partida i gestionar-lo.

Read more

Ha arribat el moment de dir “adéu” al “no em dóna la vida”

Realment hem calculat el cost energètic i emocional que suposa estar 100% conectats i atents constantment al que passa al nostre voltant?

Des de Març, els nivells de frustració, estrès, angoixa i autoexigència tant en l'àmbit personal com en el professional estan pujant com l'escuma perquè tenim tanta informació de què estar pendent durant tot el dia que vivim de manera “no em dóna la vida ”.

Read more
Back To Top