Skip to content

La capacitat per suportar situacions d’estrès laboral i el sense sentit de les virtuts associades a l’empleat exemplar

Qui no ha vist una oferta laboral que demani com a requisit capacitat de gestió de l'estrès o una frase semblant? Per què se segueix comunicant que es valorarà les persones que millor gestionin d'un estat d'alteració del nostre sistema nerviós com és l'estrès a l'entorn laboral? Per què atribuïm la gestió de l'estrès com una de les virtuts de “l'empleat exemplar”?

Read more

Per què les empreses necessiten persones felices? Un 2021 per invertir en la creativitat i el benestar.

Les empreses necessiten tenir dins dels seus equips, per sobre de tots els coneixements que es requereixen, persones amb actitud i amb un alt grau de creativitat. Es pot dir més alt, però no més clar. Un empleat amb actitud i una persona creativa té molts números no només de ser feliç a la feina, sinó de contagiar aquest estat d'ànim a tots els seus companys.

Read more
Back To Top