Skip to content

Psicologia Positiva Aplicada a l’Educació: Programa de Felicitat a les Escoles

En aquest article es descriu el procés de disseny i implementació d'un Programa de Felicitat basat en eines teòriques i pràctiques de la Psicologia Positiva. Amb lobjectiu general dincrementar el benestar en estudiants de primària, es pretén promoure la reflexió sobre la felicitat i proporcionar tècniques didàctiques que serveixin per practicar el benestar dins i fora del context escolar.

Read more
Back To Top