Skip to content
Benestar Organitzacional Empresa

feliciCat dissenya i executa el Baròmetre de la Felicitat Laboral a Catalunya 2023.

La investigació, de caràcter qualitatiu i quantitatiu dirigit a les persones empleades en diferents categories d’empreses que actuen a les quatre províncies catalanes.

L’any 2023 ha estat el període elegit per l’Institut Català de la Felicitat (feliciCat) per executar un estudi anomenat “Baròmetre de la Felicitat a Catalunya 2023”. Un estudi que aspira a resultar clau per determinar el grau de felicitat la laboral a les empreses catalanes. 

Estudi centrat en sis tipologies de benestars. 

El Baròmetre tracta, a través d’un qüestionari amb una cinquantena de preguntes, el grau de sis tipologies de benestar que permeten assolir la felicitat en l’àmbit laboral: Benestar social, emocional, econòmic, nutricional, físic i mediambiental.

Un aspecte a destacar és que la investigació no és accessible de forma instantània per a les empreses.  Si una organització (qualsevol que operi a Catalunya) té interès en participar a l’estudi, haurà de sol·licitar l’accés al qüestionari perquè feliciCat pugui gestionar amb gerència o el departament de recursos humans la divulgació d’aquest als seus empleats. 

Beneficiar-se dels resultats o simplement, col·laborar. 

A partir d’aquí, quan una empresa sol·licita participar a al Baròmetre de la Felicitat laboral a Catalunya 2023, se li ofereix dues opcions:

  • La primera d’elles, és beneficiar-se dels resultats del qüestionari, sol·licitant a feliciCat l’enviament de l’informe amb els resultats de les respostes realitzades pels seus empleats. D’aquesta manera, l’empresa podrà proposar i planificar internament iniciatives per millorar el seu propi benestar organitzacional. 
    • Aquesta primera opció té un cost de 299€ i permet a l’empresa obtenir unes dades molt similars a les d’un estudi de clima laboral, i que a nivell de costos li representaria un estalvi d’un 90% respecte al valor de mercat d’un servei d’aquestes característiques. 
    • Per poder considerar vàlids els resultats del qüestionari, l’empresa haurà d’utilitzar els seus canals interns per distribuir l’enquesta i obtenir un mínim de 60% en l’índex de resposta. 
  • La segona opció és, simplement, que l’empresa vulgui col·laborar amb l’estudi i distribueixi el qüestionari del Baròmetre de la Felicitat a Catalunya 2023 sense voluntat de saber-ne els resultats. Aquesta opció no representa cap cost per a l’empresa, i al final de l’exercici 2023 s’enviarà a gerència i recursos humans l’informe amb els resultats globals.

Des de feliciCat ens interessa captar dades d’empreses de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, ja siguin multinacionals com microempreses. El més important és que quantes més persones responguin el qüestionari del Baròmetre de la Felicitat Laboral a Catalunya 2023, més validesa tindrà l’estudi. L’objectiu que s’ha marcat l’Institut Català de la Felicitat és que l’estudi la responguin entre 300 i 400 empreses del territori.

Back To Top