Skip to content

El context demana avui líders inclusius. Les 6 “C” del lideratge

Article escrit per Ariadna Pey , col·laboradora de feliciCat

A l'era del canvi constant cal integrar processos interns que permetin valorar les estructures humanes.

 La crisi de la Covid-19 ens obliga a redissenyar i reestructurar els diferents escenaris empresarials. L'adequació i actuació de diferents metodologies per respondre ara diferents respostes organitzacionals. Paral·lelament, aquesta crisi ha posat de manifest la latent urgència en el lideratge de persones. El capital humà, ara més necessari que mai, ha estat silenciat i oblidat durant massa temps. Grans gestors i gestores empresarials no han tingut cura de donar resposta a les diferents necessitats individuals i grupals. L'efecte? Una mancança en la gestió i deliberació dels recursos humans, així com les necessitats pròpies que se'n deriven.

“Paral·lelament, aquesta crisi ha posat de manifest la latent urgència en el lideratge de persones.”

Qualsevol entorn organitzacional necessita líders inclusius. Però, de què parlem quan tractem en termes de lideratge inclusiu? El lideratge inclusiu és un conjunt de capacitats que fa que una persona accepti i valori els aspectes visibles i invisibles dels seus treballadors i reconèixer, sobretot, que el talent pot venir en qualsevol forma, mida, color, ètnia i personalitat.

“…acceptar els aspectes visibles i invisibles dels seus treballadors i reconèixer que el talent pot venir en qualsevol forma, mida, color, ètnia i personalitat.”

Les forces laborals són canviants, per aquest motiu els diferents líders han d'acceptar les diferències que hi ha entre els treballadors i apostar per una actitud integradora, fomentant com a conseqüència un treball inclusiu.

Actualment podem apreciar com els mercats estan en constant canvi cultural, polític i econòmic. Alhora, els consumidors esperen missatges més personalitzats, missatges que apel·lin a la seva consciència. Per tant, l'objectiu de les empreses és crear insights amb un missatge més proper.

La diversitat d'idees és avui més present que mai. Lintercanvi intercultural propicia lintercanvi de pensaments i diferents aproximacions de com connectar els públics dinterès. Tant important és el públic extern com ho és l'intern. Per això, preval la importància d'introduir processos metodològics dins de les empreses que permetin el desenvolupament del capital humà.

El lideratge inclusiu és una eina molt útil per fomentar la diversitat de pensament, consciències, mercats… Quines són les característiques personals i professionals que podem adjudicar a un líder inclusiu? Deloitte va elaborar un model basat en les Sis C del lideratge inclusiu.

[Primera C] Compromís:

Els líders inclusius són conscients que s'han de comprometre amb temps, energia i comprensió per invertir a la gent. Només mostrant aquest nivell de compromís inspiraran les altres persones que puguis assolir els objectius que es proposin.

[Segona C] Coratge:

Els líders inclusius desafien l'statu quo, no tenen por de manifestar desacord amb les actituds o idees que mostren homogeneïtat. Demostren humilitat, reconeixent les seves mancances i admeten els seus propis errors.

[Tercera C] Coneixement dels prejudicis:

Els líders inclusius saben que els biaixos personals i empresarials limiten el seu camp de visió i els impedeixen prendre decisions objectives, per la qual cosa s'esforcen per identificar-ne els prejudicis i trobar la manera que no influeixin en les seves decisions. També intenten introduir polítiques, processos i estructures que impedeixin que els prejudicis corporatius ofeguin la diversitat i la inclusió.

[Quarta C] Curiositat:

Tenen una mentalitat oberta i set altres perspectives i experiències noves per minimitzar els punts cecs i millorar la presa de decisions. A més, saben fer preguntes respectuoses, escoltar els altres de forma activa i sintetitzar idees diferents, per la qual cosa la gent que està al seu voltant se sent valorada, respectada i integrada. Aquests líders també s'abstenen de jutjar ràpid perquè saben que les decisions precipitades poden reprimir les idees dels seus equips i contenir prejudicis.

[Cinquena C] Intel·ligència cultural:

També tenen la capacitat de treballar de manera productiva a diferents entorns culturals. Reconeixen que la seva cultura influeix en la manera de veure el món i que els estereotips poden afectar les expectatives que tenen dels altres. Saben quan i com adaptar-se mentre mantenen la seva autenticitat cultural.

[Sexta C] Col·laboració:

Els líders inclusius reconeixen que la cooperació és la clau del rendiment i lèxit de lequip. [1]

És evident, doncs, que una empresa de caràcter global necessita líders que integrin en els seus processos la inclusivitat com a força major. Ser inclusius demana de la necessitat d'una visió panoràmica, una visió que sigui capaç de consultar públics interns i externs, capaç d'esbrinar les seves preocupacions, objectius, reptes… I, alhora, ser inclusiu també vol dir reconèixer que aquesta educació influència en la presa de decisió. Per tant, com ja apuntava el filòsof polonès Alfred Korzybski (1879-1950) amb la seva cèlebre frase “el mapa no és el territori”, significa que la realitat sempre és entesa a través de sistemes de representació. Sistemes que no necessàriament comprenen els mateixos valors, idees, creences… Per aquest motiu, és important que el líder inclusiu faci ús de l'escolta activa per detectar qualsevol preocupació a l'empresa i ser capaç d'optimitzar el talent.

Font consultada [1] The six signature traits of inclusivament leadership. Thriving in a diverse new world. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-hc-six-signature-traits-inclusive-leadership-020516.pdf

A continuació us presentem una infografia de les 6C del lideratge , desitjant que sigui del vostre gust i que la compartiu amb els vostres contactes. Calen molts més líders inclusius a l'ecosistema laboral.

Infografia-liderazgo-inclusivo.png
Back To Top