Skip to content

Disseny gràfic per a una empresa més connectada i compromesa internament.

Article escrit per Patricia Tomás , col·laboradora de feliciCat

Normalment, tenim tendència a pensar en el disseny gràfic com una àrea secundària en la gestió empresarial, així com en l'emissió de les comunicacions internes entre treballadors/es i departaments. Fins i tot moltes vegades passa pràcticament desapercebuda. Tot i això, es tracta d'una disciplina amb molt potencial per a l'organització, ja que no només ajudarà a mantenir la seva identitat corporativa , sinó que també és una eina que ajuda a enfortir la transmissió del missatge que es vol transmetre a l'equip . D'aquesta manera s'aconsegueix també integrar més encara la identitat corporativa de l'empresa en tots els seus receptors.

És àmpliament conegut que externament, també és important treballar correctament el disseny gràfic per construir una imatge empresarial sòlida . Ja sigui a través del logotip o d'una campanya publicitària, el disseny gràfic s'encarrega de cuidar la imatge de la marca per poder projectar el missatge que es vol comunicar a la societat. Per aquest motiu cada any milers i milers d'anunciants confien en agències o freelances que cuiden fins al detall més mínim de tots els aspectes gràfics de l'organització "de portes cap a fora".

Depenent del que es vulgui transmetre, és tasca del dissenyador adaptar les peces a les necessitats de lempresa. Així, es compleix l'objectiu de crear un missatge fàcilment descodificable per al públic, alhora que s'aconsegueix una estètica atractiva i professional.

Tot i això, moltes vegades, el públic més difícil d'aconseguir és el que es troba dins de la pròpia empresa, i aquí és on volem tornar a remarcar la necessitat de destinar temps i recursos a treballar la comunicació interna a través del disseny . Al capdavall, els empleats tenen una perspectiva molt concreta de com és l'empresa per dins, sobre la base del que els comunica i com els ho comunica. Per això és essencial saber a quins canals de comunicació té accés l'empresa i quins pot habilitar per poder crear peces de comunicació que s'adaptin a les seves necessitats i permetin avançar cap al compliment dels seus objectius del seu pla de màrqueting intern.

Des d'una newsletter fins a una revista interna, passant per gràfics de rendiment dels empleats, una guia de pràctiques responsables, una presentació Power Point, fins i tot la senyalètica de l'empresa o el disseny d'articles de marxandatge per a una jornada de teambuilding . El que és imprescindible és que, siguin quins siguin els canals, la comunicació interna haurà de ser atractiva, fluida i coherent amb els valors de l'empresa, i en la majoria dels casos, personalitzada.

Des de feliciCat (Institut Català de la Felicitat) estem totalment convençuts que el disseny gràfic ajuda a millorar l'experiència diària dels empleats , fent que aquests tinguin una bona percepció del lloc on treballen i el més important, que se sentin part del projecte comú del qual formen part. Sentir-se identificats amb allò que l'empresa fa i transmet és clau perquè es converteixin en persones més motivades, implicades i felices amb la seva feina i, per tant, molt més productives.

Per tot això, comptar amb professionals del disseny gràfic és molt important per aconseguir transmetre no només els valors de l'empresa a la societat, sinó també per enfortir la cultura organitzacional dirigint-se al motor de l'empresa, els seus empleats.

A continuació, i ja per concloure amb aquest article, exposem una infografia on s'aprecien les diferents emocions que des de feliciCat (Institut Català de la Felicitat) ens marquem a l'hora de dissenyar les nostres propostes, alhora dels plaers que volem aconseguir que "floreixin" una vegada s'apliquin les accions que proposem als nostres clients.

Diseño-Emociones-feliciCat-CAST.png
Back To Top