Skip to content

La capacitat per suportar situacions d’estrès laboral i el sense sentit de les virtuts associades a l’empleat exemplar

Qui no ha vist una oferta laboral que demani com a requisit capacitat de gestió de l'estrès o una frase semblant? Per què se segueix comunicant que es valorarà les persones que millor gestionin d'un estat d'alteració del nostre sistema nerviós com és l'estrès a l'entorn laboral? Per què atribuïm la gestió de l'estrès com una de les virtuts de “l'empleat exemplar”?

Read more
Back To Top