Skip to content

La felicitat de les dones a l’àmbit laboral. La necessitat un pla de retenció de talent específicament femení.

La felicitat de les dones a l'entorn laboral és tenir una feina on siguin respectades, es puguin desenvolupar i siguin tractades amb el mateix criteri que la resta, és a dir, reduir la desigualtat de gènere. És una afirmació que hauria de ser una premissa a tot el món, però malauradament hi ha pocs llocs on això sigui una realitat

Read more
Back To Top