Skip to content

El Contact Center, la mà estesa de l’equip humà que dóna veu al client

Entenc el Contact Center com un organisme viu, que experimenta i aprèn dels seus errors. Això significa que cada dia aprenem alguna cosa nova i podem procurar elevar el nivell de satisfacció dels nostres clients.

Aprenc de lexperiència dels nostres agents, que estan en contacte directe amb els clients. Ells ens donen una visió realista del que passa al mercat, i com som percebuts pels usuaris. Emprenem un viatge nou cada dia, i és la nostra manera d'aprendre del client i cercar-ne el benestar.

Read more
Back To Top