Skip to content

feliciCat s’alia amb Emogg, una solució tecnològica que reconeix les emocions de les persones.

feliciCat s'alia amb Emogg, una nova solució tecnològica per reconèixer les emocions de les persones, tant per a esdeveniments corporatius com a iniciatives de caràcter intern. Es basa en intel·ligència artificial i una tecnologia pròpia de reconeixement facial, per la qual cosa, a través d'una càmera, Emogg registra les emocions de fins a 30 persones.

Read more
Back To Top